Zvērināta advokāte Linda Elsberģe

Kontakti

Par mani

Zvērinātas advokātes Lindas Elsberģes birojs atrodas Liepājā. Savus klientus apkalpojam latviešu un krievu valodā. Specializējos šādos juridiskajos procesos: aizstāvība un pārstāvība kriminālprocesā, ģimenes tiesībās, parādu piedziņā un zaudējumu atlīdzībā, komerctiesībās, administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvā procesā tiesā un iestādēs.


2008. gadā ieguvu maģistra grādu tiesību zinātnēs. Advokāta gaitas kā zvērināta advokāta palīgs uzsāku 2009. gadā. 2012. gadā nodevu advokāta zvērestu. Profesionālās darbības laikā dažādām juridiskām un fiziskām personām esmu sniegusi juridiskus pakalpojumus civillietās, krimināllietās, administratīvajās lietās, komerctiesību jomā.

Pakalpojumu sniegšana ietver sevī arī tiesvedības stadiju.

Pakalpojumi

Aizstāvība un pārstāvība kriminālprocesā

Aizstāvība un pārstāvība kriminālprocesā
 • piedalīšanās izmeklēšanas darbībās pirmstiesas kriminālprocesā
 • konsultācija aizstāvības pozīcijas izvēlē
 • procesa virzītāja rīcības vai lēmumu pārsūdzēšana
 • juridiskā palīdzība izlīguma slēgšanā
 • pārrunas par vienošanās slēgšanu
 • aizstāvība tiesā
 • piedalīšanās tiesās, kurās tiek lemts par drošības līdzekļa piemērošanu, kā arī lēmumu pārsūdzēšana
 • cietušā interešu pārstāvība kriminālprocesā, tostarp mantiskās kompensācijas pieteikuma sastādīšana, uzturēšana tiesā

Ģimenes tiesībās

Ģimenes tiesībās
 • laulības šķiršana
 • bērnu un vecāku mantiskās un nemantiskās attiecības
 • laulāto līgumiskās un likumiskās mantiskās attiecības
 • aizbildnība un aizgādnība

Dažādi civiltiesiski līgumi

Dažādi civiltiesiski līgumi
 • konsultācija, līgumu izvērtēšana un labošana
 • līgumu sagatavošana un saskaņošana ar otru darījuma pusi (pakalpojumu, pirkuma, glabājuma, dāvinājuma, aizdevuma, patapinājuma, piegādes, maiņas, pārjaunojuma u.c. līgumi)

Parādu piedziņa un zaudējumu atlīdzība

Parādu piedziņa un zaudējumu atlīdzība
 • prasījumi, kas izriet no likuma pārkāpumiem
 • prasījumi, kas izriet no līgumsaistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes
 • starpniecība strīdu atrisināšanā, juridiskā palīdzība izlīguma noslēgšanā
 • dokumentu, kas saistīti ar prasības celšanu tiesā vai paskaidrojumu sniegšanu, sagatavošana
 • prasītāja, atbildētāja vai trešās personas pārstāvība tiesā

Strīdi apdrošināšanas jomā

Strīdi apdrošināšanas jomā
 • konsultācija, starpniecība strīdos ar apdrošināšanas kompānijām
 • iesniegumu, pretenziju sagatavošana, nepieciešamības gadījumā – pārstāvība tiesā

Komerctiesības

Komerctiesības
 • komersantu dibināšanas dokumentu sagatavošana
 • komersantu reģistrācijas dokumentu grozījumu sagatavošana
 • juridisko personu likvidācija
 • pārstāvība un konsultēšana

Administratīvo pārkāpumu lietas un administratīvais process tiesā un iestādē

Administratīvo pārkāpumu lietas un administratīvais process tiesā un iestādē
 • administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē un citās jomās
 • lēmumu, protokolu, sodu apstrīdēšana
 • dažādu iesniegumu sagatavošana
 • reģistrācijai valsts un pašvaldību reģistros nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 • aizstāvība iestādē un tiesā
 • iestāžu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana augstākā iestādē un pārsūdzēšana tiesā

Kontakti

Linda Elsberģe zvērināta advokāte

Kontakti

Adrese: F.Brīvzemnieka 38, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: +371 29221756
E-pasts: linda.elsberge@inbox.lv

Darba laiks

Pirmdiena 08:30 - 17:00

Otrdiena 08:30 - 17:00

Trešdiena 08:30 - 17:00

Ceturtdiena 08:30 - 17:00

Piektdiena 08:30 - 17:00

Sestdiena Slēgts

Svētdiena Slēgts

Rekvizīti

Juridiskais nosaukums: Elsberģe L. zvērināta advokāte
Juridiskā adrese: F.Brīvzemnieka 38, Liepāja, LV-3401
Reģistrācijas numurs: 01016811903

Sazinieties ar mums